STYRELSEN

Styrelsens sammansättning 2021
Ordförande: Marcus Magnusson
V.Ordförande: Billy Johansson
Kassör: Jari Puustinen
V.Kassör: Johannes Rodeson
Sekreterare: Marcus Andersson
V.Sekreterare: Erik Valerius
Suppleant: Anders Johansson